Close
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

+32 9 335 61 35

Gaverlandstraat 73
9031 Drongen

+32 9 270 32 69

info@geotracer.be

close menu

Rozróżnienie między wykorzystaniem służbowym a prywatnym samochodu firmowego

Znacząca większość pracowników dysponujących samochodem firmowym używa go także do przemieszczania się w celach prywatnych. Zarówno dla pracowników, którzy chcą wykazać, że nie należą do tej grupy, jak i dla pracodawców, którzy chcą zarządzać prywatnym korzystaniem z samochodu firmowego, opracowaliśmy w GeoTracer system śledzenia przeznaczony do samochodów firmowych.

Rozwiązania geolokalizacyjne o szerokim zastosowaniu

GeoTracer jest liderem rynku w opracowywaniu rozwiązań do śledzenia optymalizujących organizację pracy firm pod względem administracji i zarządzania. Rozwiązania te oferują ponadto większą kontrolę, nadzór i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o pracowników i materiały.

W GeoTracer na bieżąco śledzimy nowe przepisy prawne i zmiany zachodzące na rynku i dostosowujemy do nich nasze systemy. Oferujemy więc wysoką jakość, ale w cenach odpowiadających rzeczywistości rynkowej.

Jednostka śledząca GeoTracer do samochodów firmowych

Możliwości oferowane przez nasz system śledzenia samochodów firmowych:

Wyłącznie cele służbowe

Fiskus zawsze z góry zakłada, że w każdym przypadku jest mowa o użytkowaniu samochodu firmowego do celów prywatnych. Jednostka śledząca w samochodzie firmowym pozwala podatnikowi wykazać, że auto jest użytkowane wyłącznie w godzinach pracy.

Przełącznik przy użytku do celów prywatnych

Jeśli Twoi pracownicy chcą jednak korzystać z samochodu firmowego do celów prywatnych, istnieje możliwość aktywacji parametru dla przemieszczania się w celach prywatnych. Można też już wcześniej ustawić użytek do celów prywatnych w określonych godzinach i w weekendy. W takim przypadku rejestruje się tylko liczbę przejechanych kilometrów, a nie konkretne trasy czy przystanki.

Inne dane

W godzinach pracy pracodawca może więc za pomocą śledzenia track-and-trace gromadzić dane, takie jak pokonane kilometry, prędkość poruszania się, przystanki, dokonywać rejestracji pracy, identyfikacji kierowców itd.

Zarządzaj prywatnym i służbowym wykorzystaniem samochodów firmowych

Z prostym systemem śledzenia GeoTracer.

Skontaktuj się z nami

Rozwiązania do śledzenia i śledzenia w twoim sektorze ...

FlotaFlota
TransportTransport
Maszyny i budownictwoMaszyny i budownictwo
Osoba prywatnaOsoba prywatna
Skontaktuj się z nami