Close
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

+32 9 335 61 35

Gaverlandstraat 73
9031 Drongen

+32 9 270 32 69

info@geotracer.be

close menu

Nieuws

Bent u altijd in orde met uw tacho- en bestuurderskaartgegevens?

Opgelet boetes tot 3000 € per vrachtwagen

Het is namelijk verplicht om deze gedownloade tachograafbestanden (meestal DDD-bestanden) minimaal 104 weken te bewaren (vroeger was dit 52 weken).

De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden op alle voertuigen waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 T overschrijdt (behalve de voertuigen bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016), die voor de eerste keer in het verkeer worden gebracht vanaf 5 augustus 2005 en die door de bestuurders zowel voor vervoer voor eigen rekening als voor vervoer voor rekening van derden gebruikt worden.

Gegevensopslag

  • De bestuurderskaart slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van de laatste 28 dagen op.
  • Het geheugen van het apparaat kan tacho gegevens met betrekking tot het voertuig maximum 365 kalenderdagen opslaan.

Opgepast!

Van zodra deze termijnen verstrijken (28 dagen en 365 dagen) worden de gegevens van dag 1 terug overschreven en bent u de voorgaande gegevens voorgoed kwijt!

Hierdoor riskeert u zware boetes!

Door onze oplossing worden deze tachogegevens gedigitaliseerd en zal u dus nooit voor het probleem staan dat bepaalde gegevens worden overschreven. Ook worden deze gegevens tot 2 jaar lang opgeslagen in onze applicatie en kan u ervoor kiezen om deze geëxporteerde gegevens via e-mail te ontvangen zodat u zeker bent dat u altijd over een back-up beschikt bij eventuele controle.

Investeer nu en u kan tot 80% van uw investering in  transport terugkrijgen van de overheid.

Ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komen namelijk in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid.

Neem contact op met ons om te weten voor welke oplossingen en subsidies u in aanmerking zou kunnen komen!

(bron: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_reizigers/tachograaf)

Contacteer ons