Close
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

+32 9 335 61 35

Gaverlandstraat 73
9031 Drongen

+32 9 270 32 69

info@geotracer.be

close menu

Nieuws

UPDATE CORONACRISIS 15/04/2020: Bouw & Transport

Namens GeoTracer willen wij in de eerste plaats de mensen in de medische sector eren voor hun onvoorwaardelijke inzet maar ook uitdrukkelijk iedereen die nog steeds aan het werk is bedanken om onze economie draaiende te houden !

Als onderneming heeft u wellicht enkele vragen over wie er nu wel of niet mag werken tijdens de Coronacrisis. Op 15/04/2020 is de veiligheidsraad opnieuw samen gekomen om bepaalde regels te wijzigen of te verlengen. Wij proberen deze in dit artikel zo goed mogelijk voor u te verduidelijken zodat u zeker niet in de problemen komt met de wetgeving.

In deze nieuwsbrief richten wij ons voornamelijk op sectoren waar het telewerken niet mogelijk is : bouw en transport.

In de transportsector zijn er geen grote veranderingen met de nieuwe maatregelen: Nationaal en internationaal transport is nog steeds toegelaten. Naast de gebruikelijke documenten voor goederentransport zijn er geen bijkomende documenten nodig.

Als bouwbedrijf zijn er wel enkele zaken gewijzigd of verlengd. Ook zijn er verschillende factoren die in acht moeten genomen worden om zo ‘veilig’ mogelijk te werken, deze hebben wij voor u kort samen gevat.

 

Updates bouwsector 15/04/2020:

  • Het overbruggingsrecht (vervangingsinkomen) dat wordt toegekend aan zelfstandigen van wie de activiteit gedurende 7 opeenvolgende dagen werd onderbroken, werd verruimd naar:

– Zelfstandigen in bijberoep

– Gepensioneerde zelfstandigen

– Studenten met een zelfstandigenstatuut

  • In het kader van de coronacrisis kende de federale regering reeds automatisch uitstel toe voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart en voor het eerste kwartaal. Er werd nu beslist om ook voor de maand april automatisch uitstel toe te kennen.
  • De Minister van Werk heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor het gebruik van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot en met 31 mei 2020.

 

 

Andere nuttige tips:

U doet herstellingswerken binnenshuis?

Dan is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). Andere werkzaamheden bij de mensen thuis (binnen in huis) mogen niet!

U doet activiteiten buitenshuis?

Deze mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing-maatregelen.
Dit geldt ook voor activiteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen.

U wenst u werven stil te leggen?

Voor de periode van 13 maart tot en met 31 mei (deze datum kan nog opgeschoven worden door de overheid) kunnen de werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht. Dit betekent niet iedereen binnen uw bedrijf tijdelijk werkloos hoeft gesteld te worden.

U hebt u werven al stil laten leggen en wil deze nu terug laten opstarten?

Dat kan als u voldoende info heeft ingewonnen over hoe dit veilig en met minimale risico’s kan verlopen.

Hoeveel werknemers mogen nog samen in dezelfde camionette plaatsnemen?

Er wordt geadviseerd om dit te beperken tot 1 persoon per voertuig.

Als dit niet realiseerbaar is kunnen in compacte camionettes voor max. 4 of 5 personen, nu nog maximum 2 mensen: de chauffeur en schuin erachter (diagonaal) 1 passagier.

In grote camionettes of busjes van pakweg 8 of 10, kunnen nog maximum 4 mensen (chauffeur + 3). Mét respecteren van minimum 1,5 tot 2 meter van elkaar.

Een werknemer weigert omwille van corona om naar het werk te komen. Wat kan u doen?

Aangezien de werknemer in dit geval niet ziek is, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon. Als hij vrijwillig thuisblijft zonder geldig doktersattest of opname van verlof dan is hij onwettig afwezig.

We raden toch aan om in deze uitzonderlijke omstandigheden een regeling te treffen. U kan bijvoorbeeld voorstellen om (onbetaald) verlof/inhaalrust op te nemen.

Eén van uw mensen loopt Corona op, wat doet u met de rest van het personeel?

Als de besmette werknemer rechtstreeks in contact is gekomen met andere collega’s, dan neemt u best contact op met de arbeidsarts. Hij zal dan beslissen of de andere werknemers al of niet op controle moeten komen.

 

Wat kan Geotracer voor u doen om deze maatregelen gemakkelijker te maken?

Jobregistratie:

Door onze applicatie is het mogelijk om uw werknemers digitaal opdrachten door te geven;  Zo wordt social distancing nog makkelijker!

Mensen kunnen zien welke opdrachten ze wanneer moeten uitvoeren en u kan gemakkelijk opvolgen waar uw werknemers zijn en welke opdrachten er al uitgevoerd zijn.

Ook de gepresteerde uren en kilometers per werknemer kunnen eenvoudig worden bekeken in onze webbased applicatie.

Asset management:

Hebt u toch besloten om uw werven te sluiten? Dan is er een grote kans dat er nog veel van uw werfmateriaal onbeheerd is achtergebleven. Dankzij onze eenvoudige asset management oplossing kan u gemakkelijk volgen waar al uw materiaal is en of alles nog staat waar het hoort te staan.

Diefstalbeveiliging

Ondanks de corona crisis werken dieven helaas niet van thuis uit.  Wilt u uw materiaal beveiligen? Dan hebben wij verschillende oplossingen die aan uw persoonlijke wensen kunnen voldoen.

Hebt u nog bijkomende vragen over de coronacrisis die niet aan deze sectoren gelinkt zijn of waar wij het antwoord niet op gegeven hebben? Dan kan u altijd hier terecht: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#009.

Contacteer ons